Call for Papers Agile & Automation Days 2016!

Written by Published in News
artykul-cfp-2016

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji prezentacji lub warsztatów i wystąpienia podczas Agile and Automation Days 21 listopada w Warszawie.

Nasza konferencja łączy zwinność i automatyzację. W im więcej poniżej opisanych kategorii wpada propozycja tym większe szanse na jej pojawienie się w agendzie wydarzenia.

Agile

 • metodyki
 • nowe podejście do metodyk
 • ewolucja metodyk
 • zarządzanie
 • ciekawe wdrożenia – case study
 • czysty kod – wzorce projektowe, architektura, zarządzanie długiem technicznym
 • techniki xDriven-Development
 • coaching oraz mentoring – wsparcie dla zespołu

 

Automatyzacja:

 • testów:
  • projektowanie,
  • narzędzia,
  • zaawansowane techniki,
  • dobre praktyki
  • studium przypadków
  • przy pomocy chmury (testowanie w chmurze)
 • testowania hardware’u
 • w projektach
  • o wysokiej złożoności lub rozproszeniu
  • Lean Startup
 • testów niefunkcjonalnych:
  • wydajność,
  • bezpieczeństwo,
  • użyteczności – automatyczne testowanie wyglądu i responsywności aplikacji
  • testy A/B
 • procesu:
  • budowania i testowania
 • Zarządzanie infrastrukturą, środowiskami testowymi i produkcyjnymi
 • Monitorowanie aplikacji w środowiskach rozproszonych, zbieranie metryk i analiza logów oraz wizualizacja wyników
 • Paradygmaty budowania i dostarczania aplikacji: Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, Canary build, Phoenix Environments

Specjalnym tematem konferencji będzie automatyzacja i zwinność w testowaniu rozwiązań mobilnych. Sugerowane tematy z tego obszaru to:

 • Narzędzia do automatyzacji testów na różne platformy
 • Automatyczne testy urządzeń: wydajność, zużycie pamięci, energii itp.
 • Testy aplikacji mobilinych w symulowanych warunkach środowiska zewnętrznego:
  • wykorzystujących GPS,
  • płatności,
  • zanik sieci,
  • wyciągnięcie baterii,
  • symulacja przerwań np. przyjście smsa
 • Automatyczna analiza funkcjonalności i testy A/B

Preferujemy doświadczonych Mówców, a zgłaszana prelekcja nie może być wcześniej prezentowana w Polsce. Oczekujemy wystąpień skoncentrowanych na praktyce. Rozważymy propozycje prezentacji teoretycznych, ale tylko i wyłącznie jeśli będą innowacyjne.

Forma prezentacji:

 1. Wykład – 40 minut + sesja „pytania – odpowiedzi”
 2. Mini warsztaty – do 4 godzin
 3. Inna forma.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • proponowany format: wykład lub mini warsztat
 • informację czy prezentacja może zostać zaprezentowana w języku angielskim
 • opis prezentacji – od 200 do 500 słów
 • materiał wideo prezentujący fragment wystąpienia mówcy* – nie mniej niż 5 min.
 • krótką notkę biograficzną oraz zdjęcie mówcy
 • niestandardowe wymagania techniczne do przeprowadzenia prelekcji (jeśli są).

Dodatkowo autor może przesłać:

 • artykuł zawierający treść prezentacji, który może zostać opublikowany na stronie testerzy.pl
 • proponowane slajdy prezentacji.

*wideo może pochodzić z innej konferencji, z dowolnej prezentacji, może być nagrane kamerką w pustym pokoju (nagranie może np. zostać wrzucone na youtube.com w trybie prywatnym).

Wymóg nagrania wideo dotyczy przede wszystkim osób, które nie mają wielu doświadczeń w prowadzeniu prezentacji na konferencjach

Korzyści dla prelegentów:

 • Możliwość zaprezentowania wiedzy przed dużym i wymagającym audytorium
 • Darmowy udział w całości konferencji i innych wydarzeniach towarzyszących
 • Rejestrację prezentacji (wybranych) i ich publikację online w postaci wideo

Prelegentom Agile & Automation Days oferujemy:

 • zwrot kosztów podróży
 • zakwaterowanie w hotelu – jeden nocleg
 • udział w spotkaniu towarzyskim podsumowującym konferencje wraz z wszystkimi prelegentami

Przygotowaliśmy także konkurs na najlepiej oceniony wykład i/lub mini warsztat. Dla najlepszej prezentacji, wybranej w głosowaniu uczestników konferencji przygotowaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 roku. Prosimy przesyłać je na adres: aadays@aadays.pl.

Szefem komisji programowej tegorocznej konferencji, który będzie oceniał prace jest Daniel Dec.

Serdecznie zapraszamy!

 

Asia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>