Adrian Gonciarz Senior QA Engineer, Collective Sense

BIO: Jagiellonian University Faculty of Physics graduate. Former QA engineer and test manager in Oracle, Appdate Development and DREDAR. Currently senior QA engineer in Collective Sense. Also conducts lectures at post-graduate studies in software testing at Vistula University, Warsaw.
Co-organizer of Cracow QA meetup group KraQA. Polish software testing team champion, Testing Cup 2016. Particullary interested in API test automation, performance testing and DevOps. Also a huge fan of self-improvement and soft skills.

Workshop (120 min) „Tester w Kontenerze – zdockeryzowane środowiska testowe” [POL]

Jednym z największych problemów, z jakim borykają się zespoły testowe, jest konfiguracja środowisk i danych testowych oraz łatwe zarządzanie testami automatycznymi w tych środowiskach. Z pomocą zespołom developerskim i testerskim może przyjść Docker — narzędzie do „wirtualizacji” aplikacji oraz testów. Dzięki zastosowaniu Dockera możliwe jest nie tylko łatwiejsze budowanie środowisk lokalnych w codziennej pracy testerów, ale także dokładniejsze konfigurowanie środowisk do testów regresyjnych oraz wykonywanie testów automatycznych w Continuous Integration.

Warsztaty podzielę na 3 części:
1. Zbudowanie przykładowego obrazu zawierającego proste API oparte o: obraz bazowy NodeJS oraz https://github.com/typicode/json-server
2. Zbudowanie i uruchomienie prostego testu korzystającego z Rest-Assured, Java, Maven
3. Skonteneryzowanie testów i uruchomienie ich z użyciem docker-compose
Warsztaty skierowane są do grupy bardziej doświadczonych słuchaczy znających podstawy Java, Maven oraz API REST. Do udziału w warsztatach będzie wymagane łącze internetowe, laptop z zainstalowanymi: Java 1.8, Maven (wersja do ustalenia, na razie 3.3.9), Docker oraz IntelliJ (lub wybrane inne IDE). Uczestnicy powinni posiadać konto na Github lub Bitbucket.